LYN PROPERTY: YÊU THƯƠNG TRAO ĐI – HẠNH PHÚC NHẬN VỀ

Từ những ngày đầu hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, chăm lo tốt đời sống nhân viên, LYN PROPERTY đã và đang triển khai hàng loạt các hoạt động gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

LYN PROPERTY hân hạnh nhận bằng khen của UBND Quận 3

Bằng những nỗ lực hết mình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, LYN PROPERTY vinh dự nhận được món quà TRI ÂN từ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3. Đây chính là sự khích lệ, động viên để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình, với phương châm “Phát triển thương hiệu đi đôi với trách nhiệm cộng đồng”.


Trao đi là để nhận về, ngày hôm nay chính là tiền đề cho niềm hạnh phúc lan rộng trong cuộc sống của chúng ta mai sau. LYN PROPERTY vững tin rằng, với truyền thống đoàn kết tạo nên sức mạnh, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch lần này.

———————————————-
LYN PROPERTY – LIVE YOUR NEW
TOP