HoREA đề xuất không đánh thuế đất, nhà thứ hai tphcm

HoREA là Hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh và kiến nghị không thí điểm đánh thuế nhà, đất thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo HoREA, việc thực hiện đánh thuế nhà, đất thứ hai sẽ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và đẩy giá bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh tăng lên cao hơn, gây ảnh hưởng đến giá cả và tình trạng khan hiếm bất động sản. Hơn nữa, việc đánh thuế sẽ tăng chi phí cho các doanh nghiệp, làm giảm tính cạnh tranh và làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thay vào đó, HoREA đề xuất cần có các giải pháp khác như tăng thuế hoặc thu hồi đất không sử dụng đúng mục đích để thu ngân sách.

HoREA-de-nghi-khong-danh-thue-nha-dat-thu-hai-min

HoREA cũng đã đề nghị Bộ Tài chính khi xây dựng Đề án Luật Thuế tài sản cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá những ảnh hưởng tiêu cực của việc đánh thuế tài sản đối với thị trường bất động sản và người dân. Họ cũng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường đối thoại với các bên liên quan, đặc biệt là các đơn vị đại diện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng Đề án Luật Thuế tài sản.

HoREA cũng đề xuất cần có các giải pháp khác như tăng thuế hoặc thu hồi đất không sử dụng đúng mục đích để thu ngân sách. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế tài sản, cần phải có cơ chế kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt để tránh tình trạng trốn thuế hoặc chuyển nhượng tài sản để trốn thuế.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới đây đã đưa ra đề xuất bỏ khung giá đất và chuyển việc ban hành bảng giá đất từ trung ương sang các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, các cấp trên sẽ phải thực hiện quy định về việc lập bảng giá đất hàng năm, dựa trên các tiêu chí như vị trí, khu vực, mục đích sử dụng đất và các yếu tố khác.

Giá dự án bất động sản trong năm 2023 - Nguyên nhân làm giá cả không giảm

Việc bỏ khung giá đất được đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương trong việc quản lý đất đai, đồng thời giúp tăng tính minh bạch và công khai trong việc xác định giá đất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và tránh tình trạng rác giá đất, việc lập bảng giá đất cần được thực hiện theo quy định và được giám sát nghiêm ngặt. Ngoài ra, việc ban hành bảng giá đất cần phải phù hợp với tình hình thị trường và các yếu tố kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, với hộ gia đình, cá nhân, cần phải đánh giá tác động của luật thuế thật đầy đủ, chính xác để luật thuế vừa tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa phù hợp với đối tượng chịu thuế, bồi dưỡng nguồn thu, không tận thu, là công cụ hiệu quả để điều tiết thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

HoREA đề nghị hiện tại không thí điểm tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở, và không tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên tại TP.HCM.

TOP