LYN – Tổng Quan Hệ Thống

Hệ Thống Website của LYN

Website Chính Của LYN Property

Cung cấp các thông tin về công ty, dự án, tin tức, thông báo, hoạt động của LYN Property. Mọi người đều có thể xem được.

Website Nội Bộ Của LYN Property

Cung cấp các thông tin dành riêng cho nội bộ thành viên của LYN Property. Phải có tài khoản truy cập để xem được các thông tin trong trang

Website Tuyển Dụng - LYN

Trang Landing Page của LYN Property. Cung cấp thông tin tuyển dụng các vị trí của LYN Property. Mọi người đều có thể tham khảo.

Website Dự Án

Central Premium - Quận 8

Landing Page dự án Central Premium - cung cấp cho khách hàng các thông tin về dự án Central Premium. Và cũng giúp khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư.

De Capella - Quận 2

Landing Page dự án De Capella - cung cấp cho khách hàng các thông tin về dự án De Capella. Và cũng giúp khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư.

Lavida Plus - Quận 7

Landing Page dự án Lavida Plus - cung cấp cho khách hàng các thông tin về dự án Lavida Plus. Và cũng giúp khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư.

Hệ Thống Fan Page Facebook Của LYN Property

Fanpage LYN Property

Fanpage Facebook của LYN Property giúp cung cấp thông tin của LYN cho cộng đồng và để liên hệ thuận tiện với khách hàng.

Nhóm Thành Viên (Group Facebook)

Nhóm nội bộ dành riêng cho các thành viên của LYN Property.

Fanpage Central Premium - Quận 8

Fanpage Facebook của Central Premium giúp cung cấp thông tin của Central Premium cho cộng đồng. Cập nhật những tin tức mới nhất của dự án Central Premium và để liên hệ thuận tiện với khách hàng.

Fanpage De Capella - Quận 2

Fanpage Facebook của De Capella giúp cung cấp thông tin của De Capella cho cộng đồng. Cập nhật những tin tức mới nhất của dự án De Capella và để liên hệ thuận tiện với khách hàng.

Fanpage Lavida Plus - Quận 7

Fanpage Facebook của Lavida Plus giúp cung cấp thông tin của Lavida Plus cho cộng đồng. Cập nhật những tin tức mới nhất của dự án Lavida Plus và để liên hệ thuận tiện với khách hàng.

TOP