Dự toán ngân sách và xây dựng hằng năm cho các dự án nhà ở xã hội

Theo kế hoạch phát triển đô thị của TPHCM giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến phát triển khoảng 4,08 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

 

Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm đối với các dự án nhà ở xã hội là một hoạt động quan trọng để đảm bảo nguồn vốn đủ để triển khai các dự án này và đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn nhà nước. Các dự án nhà ở xã hội là các dự án xây dựng nhà ở phục vụ nhu cầu của những người có thu nhập thấp hoặc khó khăn trong việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, TPHCM sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác với các đối tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm xác định các dự án nhà ở xã hội cần triển khai, đánh giá các nhu cầu và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách hằng năm, quản lý và sử dụng nguồn vốn đó để triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường quản lý, kiểm soát và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nhà ở xã hội và động viên các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp xã hội để xây dựng và phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định về xử lý vi phạm trường hợp không trình thẩm định giá nhà ở xã hội của chủ đầu tư là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý và giám sát các dự án nhà ở xã hội tại thành phố.

Theo quy định hiện tại, chủ đầu tư phải trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định giá nhà ở xã hội trước khi triển khai dự án. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ đầu tư không tuân thủ quy định này và tiến hành triển khai dự án mà không trình thẩm định giá. Điều này gây ra nhiều bất cập trong quản lý, giám sát các dự án nhà ở xã hội và có thể dẫn đến tình trạng giá bán nhà không đúng với thực tế.

pho-giam-doc-ngan-hang-nguyen-duc-lenh

Việc Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh kiến nghị Chính phủ xem xét nâng mức cho vay tối đa với các trường hợp vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, từ 500 triệu đồng lên không quá 1 tỷ đồng là một ý tưởng khả thi trong việc hỗ trợ người dân có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận với vốn vay của ngân hàng.

Nâng mức cho vay tối đa sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của người dân về việc mua nhà hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở với số tiền vay phù hợp hơn. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội để ngân hàng có thể tăng cường hoạt động cho vay và thu hút được nhiều khách hàng mới.

Tuy nhiên, xem xét và quyết định về mức cho vay tối đa phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm mức độ tín dụng của khách hàng, khả năng trả nợ, điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời điểm cụ thể. Do đó, trước khi đưa ra quyết định nâng mức cho vay tối đa, Chính phủ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

TOP