Doanh nghiệp bất động sản tăng cường phát hành trái phiếu

Ảnh: Quý Hòa.

Bất động sản là nhóm doanh nghiệp dẫn đầu trong giá trị phát hành trái phiếu 4 tháng đầu năm 2020.

Giá trị phát hành trái phiếu của nhóm bất động sản tăng bằng lần 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã phát hành hơn 60.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2019. So với 4 tháng đầu năm 2019, đã có nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực mới phát hành trái phiếu như hàng gia dụng, thực phẩm, đồ uống, năng lượng, và bán lẻ. Nhìn chung một số nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản vẫn là các nhóm các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu lớn trên thị trường.

Số liệu của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, các doanh nghiệp bất động sản là nhóm phát hành nhiều nhất với tổng giá trị 22.461 tỉ đồng trong 4 tháng đầu năm 2020, chiếm 37,43% tổng giá trị phát hành. So với cùng kỳ, giá trị phát hành của nhóm bất động sản đã tăng đến hơn 2,8 lần.

Nhóm ngân hàng xếp vị trí thứ 2 với tổng giá trị 13.799 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 22,92%, tăng 25% so với cùng kỳ; thứ 3 là nhóm du lịch, khách sạn có giá trị phát hành là 9.948 tỉ đồng chiếm 16,52% gấp 3,9 lần; thứ 4 là nhóm thực phẩm, đồ uống phát hành 5.500 tỉ đồng chiếm 9,14%, nhóm này trong 4 tháng đầu năm 2019 không phát hành trái phiếu; thứ 5 là nhóm hàng hóa chủ chốt (xây dựng cơ bản) có giá trị 2.750 tỉ đồng, chiếm 4,57%, giảm 91% so với cùng kỳ.

Nhìn chung một số nhóm ngành như ngân hàng và bất động sản vẫn là các nhóm doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu lớn trên thị trường.

Doanh nghiệp chưa niêm yết là nhóm phát hành trái phiếu chính 

Mirae Asset cho biết, nhóm doanh nghiệp chưa niêm yết vẫn là nhóm phát hành trái phiếu chính. Dù vậy, so với cùng kỳ năm 2019, tổng giá trị phát hành của các doanh nghiệp chưa niêm yết giảm 16,4%, trong khi giá trị phát hành của doanh nghiệp niêm yết tăng 27,8%. Điểm đáng lưu ý khi phần lớn các doanh nghiệp có giá trị phát hành cao là những doanh nghiệp chưa niêm yết, trong các doanh nghiệp có giá trị phát hành trên 2.000 tỉ đồng, có đến 4 doanh nghiệp chưa niêm yết và 3 doanh nghiệp niêm yết.

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng.
Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng.

Kỳ hạn phát hành bình quân ở mức 5 năm. Ngành tiện ích là ngành có kỳ hạn trái phiếu bình quân cao nhất, lên đến 12,23 năm, kỳ hạn dài cũng thể hiện tính chất dài hạn của các dự án trong lĩnh vực này, chủ yếu là các dự án phát triển nguồn điện.

Mức lãi suất trung bình của các ngành phổ biến ở quanh vùng 10%. Mức lãi suất bình quân thấp nhất thuộc về ngành ngân hàng với mức trung bình 7,1%. Ngoài ra, ngành bán lẻ và vật liệu cũng có mức lãi suất bình quân tương đối thấp so với thị trường chung, lần lượt ở mức 8% và 9%. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được trong 4 tháng đầu năm là 13%/năm.

Mirae Asset nhận thấy phần bù rủi ro cho trái phiếu doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt là đối với các nhóm ngành như dịch vụ tài chính, bất động sản, hàng hóa chủ chốt, du lịch khách sạn, thực phẩm đồ uống.

Theo nhận định của Mirae Asset, doanh nghiệp sẽ cần vay vốn để hồi phục sau dịch COVID-19. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm lại, công ty chứng khoán này kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng huy động vốn qua kênh trái phiếu. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp niêm yết, Mirae Asset quan sát thấy có sự dịch chuyển từ thị trường vốn sang thị trường nợ.

Nguồn: https://nhipcaudautu.vn/bat-dong-san/doanh-nghiep-bat-dong-san-tang-cuong-phat-hanh-trai-phieu-3335097/

 

TOP