Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nút giao Lương Định Của – Trần Não trước ngày 30-4

Khu vực đã được giao mặt bằng ở nút giao Lương Định Của – Trần Não, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước ngày 30-4.

nut-giao-luong-dinh-cua-quan-2

Đây là kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sau khi làm việc với các đơn vị liên quan. Theo đó, ở nút giao Lương Định Của – Trần Não, tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, UBND TP.HCM giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn thành trước ngày 30-4.

Còn đối với khu đất đang chồng lấn với ranh dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên chức thành phố, thuộc phường Bình An (do Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Trường Thịnh làm chủ đầu tư) được giao cho Sở Giao thông vận tải rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh.

Đồng thời, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức thẩm định và trình UBND TP để làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế trước tháng 6. Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên, UBND TP giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thi công, hoàn thành công trình trước tháng 2-2024.

nut-giao-tran-nao-luong-dinh-cua

Đối với đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não – Lương Định Của, UBND TP Thủ Đức phải khẩn trương đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng dứt điểm trong tháng 5.

Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ tổ chức thi công, hoàn thành công trình trong năm nay, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao cho dự án là 40 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra công trường, dự án giải ngân được 9,808 tỉ đồng.

TOP