Chủ tịch Quốc hội: ‘Không để đầu năm đủng đỉnhcuối năm vội vàng’

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp, ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không để xảy ra tình trạng ‘đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng’.

 

Sáng 18.1, Quốc hội bế mạc kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa XV sau hơn 3 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Nhanh chóng đưa luật Đất đai sửa đổi vào cuộc sống

Về luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

vuong-dinh-hue

vuong-dinh-hue

 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc thông qua luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp này, cùng với luật Nhà ở sửa đổi, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 vừa qua và có hiệu lực đồng thời từ 1.1.2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý về đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, quyết liệt hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội.

Ông đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan ban hành các văn bản quy định chi tiết; hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

Cùng đó, giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản nói chung.

Hoàn thiện pháp lý về xử lý nợ xấu, sở hữu chéo ngân hàng

Với luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các nội dung được sửa đổi rất căn bản, toàn diện và đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, luật sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, ổn định và bền vững của hệ thống; hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý nợ xấu, tình trạng sở hữu chéo.

be-mac-17055467416101698654338

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn và nhất trí cao thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

“Đây là bước tiếp nối kết quả giám sát tối cao về chuyên đề này của Quốc hội tại kỳ họp trước, khẳng định tinh thần trách nhiệm, đi đến cùng vấn đề giám sát, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội quyết định cho phép phân bổ, sử dụng gần 64.000 tỉ đồng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 5 lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông, trong đó dành gần 58.000 tỉ đồng cho 32 dự án giao thông trọng điểm.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01 và 02 ngày 5.1 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không để xảy ra tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”; theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, có giải pháp, chính sách phù hợp, khả thi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TOP