Bất động sản sẽ hồi phục trong 2024

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự luật trình kỳ họp bất thường..

Theo chương trình làm việc, hôm nay (9-1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Hai dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, dự kiến khai mạc ngày 15-1.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến nay cơ bản dự luật đã hoàn thiện và thể chế hóa, bao quát được nghị quyết 18 của Trung ương, bám sát Hiến pháp, cương lĩnh của Đảng, pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên đến nay còn một số vấn đề cần cho ý kiến thêm. Cụ thể là thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ; phương pháp định giá đất, thẩm quyền, trách nhiệm quyết định định giá đất; dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất…

Theo chương trình làm việc, hôm nay (9-1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Hai dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, dự kiến khai mạc ngày 15-1.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến nay cơ bản dự luật đã hoàn thiện và thể chế hóa, bao quát được nghị quyết 18 của Trung ương, bám sát Hiến pháp, cương lĩnh của Đảng, pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên đến nay còn một số vấn đề cần cho ý kiến thêm. Cụ thể là thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ; phương pháp định giá đất, thẩm quyền, trách nhiệm quyết định định giá đất; dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất…

TOP