8 tuyến metro tại TP.HCM đang triển khai đến đâu?

Theo quy hoạch được duyệt, TP.HCM có 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 220km và tổng vốn đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD.

Tuyến số 2 đã được triển khai đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, tuyến số 5 giai đoạn 1 đã có cam kết tài trợ và đang đấu thầu thiết kế.

TOP