8 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản theo luật mới

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản.

Quốc hội mới đây chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo Luật Nhà ở.

Luật mới này có quy định chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản, là các hành vi dưới đây:

Thứ nhất là kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của luật này.

Thứ hai là giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Thứ ba là không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

cac-luat-nghiem-cam-trong-luat-kinh-doanh-dat-dai

Thứ tư là gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.

Thứ năm là thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định của Luật này; sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.

Thứ sáu là không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Thứ bảy là cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sảnsử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Thứ tám là thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

TOP