12 Dự án cao tốc từ Bắc – Nam phía đông

Chi tiết 12  dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tố từ Bắc – Nam đã chiển khai giai đoạn 2 với chiều dài 729km. Hiện tại đã chiển khai trên các địa bàng tỉnh : Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Cà Mau,Hậu Giang.

 

TOP