Nhân viên Kế toán Dự Án

 1. Mô tả công việc:
  • Thực hiện và theo dõi quy trình thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng, tương tác trực
   tiếp với nhân viên tư vấn BĐS, các phòng ban liên quan.
  • Rà soát các văn bản, cam kết đã ký kết với khách hàng để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề khiếu nại, thu hồi công nợ một cách chính xác và chuyên nghiệp.
  • Đảm bảo việc phát hành và gởi thư thông báo thanh toán, thư thông báo nhắc nợ hoặc cácbiểu mẫu thư thông báo khác đến khahcs hàng một cách chính xác và theo đúng khung thời gian quy định.
  • Đảm bảo nắm bắt việc cập nhật tình hình thu hồi công nợ theo dự án được phân công
  • Tư vấn, giải thích các điều khoản hợp đồng liên quan đến phương thức thanh toán và điều khoản khác nếu có cho khách hàng, nhân viên tư vấn BĐS khi cần thiết.
  • Hỗ trợ đồng đội trong việc hoàn thành chỉ tiêu chung vủa phòng ban liên quan.
  • Thực hiện các công việc được cấp trên giao khi phát sinh.
 2. Yêu cầu:
  • Đại học ( ngành ngân hàng, BĐS)
  • Kinh nghiệm 1 – 2 năm.
  • Kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm
  • Ưu tiên ngành bất động sản
 3. Quyền lợi:
 • Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
 • Thưởng KPI hàng tháng.
 • Được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật.
 • Du lịch hàng năm.
 • Thưởng tháng 13.
 • Địa chỉ làm việc: 82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
TOP